Prof. Jan Stanek


Lista dokumentów związanych z lustracjąaktualizacja: 02 czerwiec 2013 r.


1. Doniesienia prasowe


Agenturalne oczko na UJ
Biuletyn IPN
Alma Mater 2006
Rewolucja moralna na Uniwersytecie Jagiellońskim
Jak zrzucić skórę TW "Lwa"
Symptomy współpracy z SB
Sprostowanie do artykułu Pani E.Łosińskiej w Dzienniku Polskim z dnia 15.04.2009
Odmowa zamieszczenia sprostowania w Dzienniku Polskim
Jak zrzucić skórę TW "Lwa" - cd.
Prof. Jan Stanek to nie jest TW "Lew"
Po wyroku 1
Po wyroku 2
Po wyroku 3
Po wyroku - Tygodnik Powszechny
Po wyroku - Tygodnik Powszechny - List
Po wyroku - Tygodnik Powszechny - Felieton J. Hennelowej
Po wyroku - Tygodnik Powszechny - List K. Dyrdy
Gazeta Wyborcza 15 maja 2012
Uważam Rze 2012
Sprostowanie do artykułu Ewy Łosińskiej w Uważam Rze
Odmowa zamieszczenia sprostowania w Uważam Rze
Alma Mater - orzeczenie sądu

2. Uniwersytet Jagielloński


Pierwsze Oświadczenie
Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Wydziału
Oświadczenie przed Radą Wydziału 01.12.2005
List studentów do Rektora
List do czlonkow Rady Wydzialy 15.12.2005
Wystąpienie na Radzie Wydziału 25 maja 2006 r.
Raport komisji
Odpowiedź prof. Jana Stanka na raport komisji
List do Rektora i Dziekana 15 listopad 2007
List prof. Dubiela i prof. Ruebenbauera do fizykówi
List Komisji Obywatelskiej do Rektorai
List prof. Jana Stanka do Senatu UJ
Odpowiedź Rektora UJ na list do Senatu
Odpowiedź prof. Jana Stanka
List do Rektora po wyroku
Stanowisko Rektora po wyroku
List do Rady Wydziału - podsumowanie
Wniosek do Komisji Dyscyplinarnej
Odpowiedź Prorektora UJ

3. IPN - status pokrzywdzonego


Zaświadczenie o niefigurowaniu na liście współpracowników SB
Pierwsza odmowa IPN przyznania statusu poktrzywdzonego
Pierwsze odwołanie od decyzji IPN
Drugie odwołanie od decyzji IPN
Druga odmowa IPN przyznania statusu poktrzywdzonego
Trzecie odwołanie od decyzji IPN
Czwarte odwołanie od decyzji IPN
Trzecia odmowa IPN przyznania statusu poktrzywdzonego
Piąte odwołanie od decyzji IPN
Wyrok WSA w sprawie statusu pokrzywdzonego

4. IPN - wnioski do prokuratury


Zazalenie na odmowę wszczęcia postępowania przeciwko funkcjonariuszom SB
Decyzja o wznowieniu postępowania
Decyzja o umorzeniu opstępowania przeciwko funkcjonariuszom SB
Zażalenie na umorzenie postępowania przeciwko funkcjonariuszom SB
Wyrok sądu rejonowego w sprawie o umorzenie postępowania przeciwko funkcjonariuszom SB
Karty personalne TW Nieśmiały i TW Lew
List do Dyrektora Krakowskiego Oddziału IPN
Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez pracowników IPN
Uzupełnienie doniesiena
Decyzja o umorzeniu postępowania
Zażalenie na decyzję o umorzeniu
Wystąpienie Jana Stanka przed Sądem Rejonowym
Wyrok Sądu w sprawie o umorzenie postępowania przeciwko IPN

5. IPN - udostępnienie


List do Obywatelskiej Komisji Dobrej Woli
Odwołanie od decyzji Dyrektora Lasoty
Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego
Decyzja Prezesa IPN o odmowie udostępnienia
Skarga do WSA w Warszawie
Odpowiedź prezesa Kurtyki na skargę do WSA
Odpowiedź prof. Jana Stanka
Wyrok WSA w sprawie udostępnienia materiałów SB
Skarga Jana Stanka do Rzecznika Praw Obywatelskich
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

6. Autolustracja


Wniosek o autolustrację
Oświadczenie lustracyjne
Postanowienie sądu o wszczęciu postępowania lustracyjnego
Ponaglenie
Pismo z Biura Lustracyjnego
Pismo do Rady IPN
Odpowiedź na pismo z Biura Lustracyjnego
Stanowisko prokuratora IPN
Omówienie materiału dowodowego
Wystąpienie na I rozprawie lustracyjnej
ORZECZENIE SĄDU
SMUTNE PODSUMOWANIE

7. Udostępnienie 2010


Informacje wstępne
Lista dokumentów i termin udostępnienia
Protokół wydania kopii dokumentów
1. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/83, t.5, Część I
1. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/83, t.5, Część II
2. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/83, t.7
3. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/85, t.1
4. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/85, t.2
5. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/93, t.1
6. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/93, t.4
7. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/94 t.1
8. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/94, t.2
9. Akta administracyjne, sygn. IPN Kr 041/97, t.2
10. Plan pracy sekcji IIIa w 1987 r.
11a. Akta paszportowe, część I
11b. Akta paszportowe, część II
11b. Akta paszportowe, część III
11b. Akta paszportowe, część IV
12. Wyjaśnienia wniesione przez Pana Jana Stanka
13. Karty z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW
14. Zapis w komputerowym zbiorze danych byłej Służby Bezpieczeństwa (ZSKO-88)
16. Zapis w komputerowym zbiorze danych byłej Służby Bezpieczeństwa (ZSKO-90)
17. Karta w kartotece ogólnoinformacyjnej b. Wydziału "C" KW MO w Krakowie
18. Karta z kartoteki odtworzeniowej pseudonimów KW MO
19. Karta Karta z kartoteki kart zwróconych z "C" MSW w Warszawie
20. Zapisy w kserokopii dziennika rejestracyjnego b. WUSW w Krakowie
Komentarz

7. Sprawa książki Piotra Franaszka


Wniosek do Rektora UJ
Opowiedź prorektora UJ
Stanowisko IPN w sprawie ksiązki P. Franaszka
Stanowisko Dyrektora Biura Prezesa IPN w sprawie ksiązki P. Franaszka
Stanowisko Komisji Dyscyplinarnej Rady Głównej NiSzW w sprawie P. Franaszka
Skarga do MNiSzW
Odpowiedź MNiSzW